szkolenia dla biznesu

SZKOLENIA W NURCIE EVIDENCE BASED
DLA LIDERÓW I ZESPOŁÓW

Zapraszam na szkolenia i warsztaty z zakresu kompetencji przyszłości i najważniejszych umiejętności miękkich dla biznesu.

Skierowane do firm, którym zależy na rzetelnej i merytorycznej wiedzy (evidence based, czyli opartej na dowodach naukowych), a jednocześnie skutecznych i sprawdzonych technikach, przynoszących najbardziej efektywne rezultaty.

Każdy z poniższych tematów pomoże Państwa firmie, liderom i pracownikom, zwiększyć skuteczność działań, podejmować lepsze decyzje  i osiągnąć sukces na rynku. A wszystko to w partnerskiej atmosferze i w oparciu o spersonalizowane potrzeby.


Produktywność, motywacja i działanie bez odwlekania

Propozycja dla liderów i zespołów, które chcą wzmocnić swoją efektywność w pracy i mądrze zarządzać swoim czasem, zasobami i energią. Podczas spotkań skupimy się na poznaniu technik produktywnej pracy i odkryciu blokad, które generują niepotrzebny przestój i odwlekanie zadań na później – zarówno w projektach, jak i w indywidualnej pracy każdego uczestnika. 


Szczególnie ważne w sytuacji, w której zauważany jest spadek efektywności w zespołach. 


Wszystkie omawiane podczas szkolenia techniki są oparte na sprawdzonych metodach z zakresu psychologii, coachingu, zarządzania i omawiane na realnych przypadkach z innych firm. Dodatkowo, program każdego spotkania jest też personalizowany w oparciu o indywidualne potrzeby grupy.

WEBINAR DLA FIRMY ➠ Od 2700 PLN
WARSZTAT ONLINE ➠ Od 4500 PLN
SZKOLENIE STACJONARNE  ➠ Od 5500 PLN

Zdrowe relacje i modele skutecznej komunikacji

Szkolenie, które pozwoli zbudować zdrowe relacje i skuteczną komunikację w zespołach zadaniowych. Podczas spotkań skupimy się na ulepszeniu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, na efektywnym rozwiązywaniu konfliktów oraz zwiększeniu zaangażowania pracowników poprzez stworzenie sprzyjającego, transparentnego środowiska relacyjnego. 


Dla firm, które chcą lepiej zarządzać różnorodnością i podnieść swoją skuteczność przywódczą.

Wszystkie omawiane podczas szkolenia techniki są oparte na sprawdzonych metodach z zakresu psychologii, coachingu, zarządzania i omawiane na realnych przypadkach. Dodatkowo, program każdego spotkania jest też personalizowany w oparciu o indywidualne potrzeby grupy.

WEBINAR DLA FIRMY ➠ Od 2700 PLN
WARSZTAT ONLINE ➠ Od 4500 PLN
SZKOLENIE STACJONARNE  ➠ Od 5500 PLN

Praktyczna inteligencja emocjonalna i redukcja stresu

Szkolenie, które pozwoli specjalistom oraz liderom na rozwijanie inteligencji emocjonalnej i redukcję stresu. Uczestnicy zwiększą swoją samoświadomość, nauczą się zarządzać emocjami i stresem oraz będą lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Będą potrafili tworzyć pozytywne relacje z klientami i współpracownikami, co wzmocni morale w zespołach.

Dla firm, które chcą poprawić samopoczucie swoich pracowników oraz ich satysfakcję z pracy.

Wszystkie omawiane podczas szkolenia techniki są oparte na sprawdzonych metodach z zakresu psychologii, coachingu, zarządzania i omawiane na realnych przypadkach. Dodatkowo, program każdego spotkania jest też personalizowany w oparciu o indywidualne potrzeby grupy.
WEBINAR DLA FIRMY ➠ Od 2700 PLN
WARSZTAT ONLINE ➠ Od 4500 PLN
SZKOLENIE STACJONARNE  ➠ Od 5500 PLN

Myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów

Program, który nauczy pracowników efektywnego identyfikowania problemów i proponowania skutecznych rozwiązań.  Specjaliści i liderzy nauczą się, jak podchodzić do wymagających sytuacji w pracy z większą skutecznością, wykorzystując techniki doskonalenia procesów i podejmowania decyzji oraz wiedzę o błędach poznawczych.

Dla zespołów, które chcą poznać działanie mózgu i podejmować efektywne decyzje. 

 

Wszystkie omawiane podczas szkolenia techniki są oparte na sprawdzonych metodach z zakresu psychologii, coachingu, zarządzania i omawiane na realnych przypadkach. Dodatkowo, program każdego spotkania jest też personalizowany w oparciu o indywidualne potrzeby grupy.

WEBINAR DLA FIRMY ➠ Od 2700 PLN
WARSZTAT ONLINE ➠ Od 4500 PLN
SZKOLENIE STACJONARNE  ➠ Od 5500 PLN

Inne tematy szkoleniowe według potrzeb organizacji

Porozmawiajmy o innych szkoleniach, które możemy wspólnie zogranizować dla Twoich zespołów – według bardzo konkretnych i spersonalizowanych potrzeb:

– Skuteczne techniki coachingowe dla menadżerów
– Umiejętności argumentacji i wywierania wpływu
– Trening wystąpień publicznych na żywo oraz online
– Zdrowe poczucie wartości i pewność siebie liderów
– Empatia i przekazywanie feedbacku w pracy


Każde szkolenie poprzedza obszerna analiza potrzeb, po to by jak najbardziej precyzyjnie wypełnić luki kompetencyjne w organizacji. Wszelkie omawiane podczas szkoleń techniki są oparte na sprawdzonych metodach z zakresu psychologii, coachingu, zarządzania i omawiane na realnych przypadkach.

WEBINAR DLA FIRMY ➠ Od 2700 PLN
WARSZTAT ONLINE ➠ Od 4500 PLN
SZKOLENIE STACJONARNE  ➠ Od 5500 PLN

Coaching i wsparcie indywidualne dla liderów

Zapraszam do skorzystania z oferty coachingu indywidualnego dla liderów. 

To najbardziej spersonalizowana forma współpracy, dzięki której menadżerowie mogą w przyspieszonym tempie rozwijać swoje umiejętności przywódcze i osiągać zamierzone cele.

Podczas spotkań będziemy pracować nad Twoimi mocnymi stronami oraz wypracowywać nowe nawyki i strategie, które pomogą Ci w lepszej komunikacji z zespołem, zbudują większą pewność siebie i skuteczność w realizacji projektów. 

ZAUFALI NAM

Jakiekolwiek pytania? Chętnie odpowiemy.