WARSZTAT ONLINE

NEURONAUKA OSIĄGNIĘĆ

Cena wzrasta za:

 • 00Dni
 • 00Godziny
 • 00Minuty
 • 00Sekundy

UDZIAŁ W
WARSZTACIE

790 370
 • 75-minutowe spotkanie online
 • Wsparcie doświadczonego trenera
 • Spersonalizowane materiały i ćwiczenia
 • Wygodna platforma: Zoom Meetings
 • Precyzyjne badanie potrzeb przed sesją
 • Dokładne wskazówki do pracy między sesjami
 • Mailowe przypomnienie przed sesją
 • Nagranie sesji na Twoje życzenie

WARSZTAT
+nagranie

890 450
 • 75-minutowe spotkanie online
 • Wsparcie doświadczonego trenera
 • Spersonalizowane materiały i ćwiczenia
 • Wygodna platforma: Zoom Meetings
 • Precyzyjne badanie potrzeb przed sesją
 • Dokładne wskazówki do pracy między sesjami
 • Mailowe przypomnienie przed sesją
 • Nagranie sesji na Twoje życzenie

WARSZTAT + NAGRANIE
+program coachingowy

1630 990
 • 75-minutowe spotkanie online
 • Wsparcie doświadczonego trenera
 • Spersonalizowane materiały i ćwiczenia
 • Wygodna platforma: Zoom Meetings
 • Precyzyjne badanie potrzeb przed sesją
 • Dokładne wskazówki do pracy między sesjami
 • Mailowe przypomnienie przed sesją
 • Nagranie sesji na Twoje życzenie
Item 1
Present your content in an attractive Circle layout item 1. You can highlight key information with click or hover effects and style it as per your preference.
Item 2
Present your content in an attractive Circle layout item 2. You can highlight key information with click or hover effects and style it as per your preference.
Item 3
Present your content in an attractive Circle layout item 3. You can highlight key information with click or hover effects and style it as per your preference.
Item 4
Present your content in an attractive Circle layout item 4. You can highlight key information with click or hover effects and style it as per your preference.
Item 5
Present your content in an attractive Circle layout item 5. You can highlight key information with click or hover effects and style it as per your preference.
Item 6
Present your content in an attractive Circle layout item 6. You can highlight key information with click or hover effects and style it as per your preference.